Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR)

Kot panožno podjetje sodelujemo v nacionalnem projektu
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR).

Projekt KOR je usmerjen v razvoj kompetenc ključnih kadrov orodjarske branže in združuje 16 ključnih panožnih podjetij. Projekt deluje znotraj dejavnosti C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V partnerstvo je poleg projektne pisarne (TECOS), kompetenčnega partnerja (Kompetenca d.o.o.) vključenih 16 podjetij:

 • ŽUST-AL d.o.o.,
 • 3 CNC d.o.o.,
 • KERN d.o.o.,
 • ANTON BLAJ d.o.o.,
 • EMO ORODJARNA d.o.o.,
 • GORENJE ORODJARNA d.o.o.,
 • KOLEKTOR ORODJARNA d.o.o.,
 • KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.,
 • DAFRA d.o.o.,
 • IMAS d.o.o.,
 • AMBI-METALPLAST d.o.o.,
 • IKOR d.o.o.,
 • ROBOTEH d.o.o.,
 • VIVAPEN D.O.O.,
 • TEHNOS d.o.o.,
 • ODELO Slovenija d.o.o.

Glavni rezultat projekta, ki se zaključi 31.12.2018, je praktično uporaben kompetenčni model z definiranimi kompetencami za ključne profile zaposlenih v panožnih podjetjih.

V okviru projekta bo v usposabljanja vključeno najmanj 1283 zaposlenih skladno z vsemi identificiranimi zaposlitvenimi profili. Usposabljanja se nanašajo na vodstvene kompetence, uvajanje sprememb, socialne in prodajne veščine ter veščine upravljanja s kadri, uvajanje digitalizacije kot tudi specifične tehnološke veščine od upravljanja strojev, programskih orodij za razvoj izdelkov, uvajanjem standardizacije, robotizacije in materialov in tehnologij vezanih na orodjarsko branžo.

Projekt sofinancira  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in  Evropska unija iz  Evropskega socialnega sklada. Več na:  www.eu-skladi.si. Predvideni znesek sofinanciranja: 399.961,00 €.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

KONTAKT

Dolgo potovanje se začne s prvim korakom v pravo smer!

KONTAKTIRAJTE NAS +

Veseli bomo vašega povpraševanja.