INOVACIJE IN RAZVOJ

"Dobre ideje nimajo starosti, imajo le prihodnost."

Robert Mallet

Inovativnost podpira tehnološko in ekonomsko odličnost naših izdelkov in storitev. Z uvedenim sistemom NIP (neprestano izboljševanje procesov) poskušamo animirati in motivirati zaposlene, da se aktivno vključujejo v avtomatizacijo in tehnološki razvoj. Prednosti nam zagotavljajo dolgoletne izkušnje in lasten know how. Podjetje zagotavlja socialno varnost zaposlenih z nenehnim usposabljanjem kadrov za razvoj in izdelavo vrhunskih izdelkov za ohranjanje kupcev in pridobitev novih trgov.

Za doseganje boljših rezultatov sta odločilna znanje in kultura zaposlenih. Inovativnost je bila od nekdaj temeljna značilnost podjetja Vivapen. Prizadevanje vodstva je bilo vedno usmerjeno v to, da postane inovativnost značilna kultura vseh zaposlenih.

Usposobljeni kadri sodelujejo s podjetjem že vrsto let. Aktivno reševanje problemov kupcev in ponujene rešitve vodijo k dobrim dolgoročnim odnosom z našimi kupci. Številni kupci vedno pogosteje iščejo celovite rešitve za svoje potrebe. Vivapen je podjetje, ki verjame v sistem osebnih vrednot in osmišljenih vsebin, katere vsakodnevno aplicira v odnosu do zaposlenih in poslovnih partnerjev.

Ekologija, ki jo razvijamo v novih tehnologijah predstavlja okolju prijazne postopke in procese. Podjetje z vlaganji v okolju prijazne tehnologije prispeva h kakovosti življenja zaposlenih, pa tudi na lokalno in regionalno okolje. To predstavlja prednost na globalnem trgu, saj se vedno več ljudi zaveda pomena ekologije in skrbi za naš planet, če želimo ohraniti prihodnost za naše potomce.

Vizija, cilji in strategija podjetja

Osnovni cilji, ki jih naše podjetje zasleduje vse od leta 1967 naprej so:

 • Nenehno izboljšanje obstoječih proizvodov in tehnologij ter uvajanje novih.
 • Zmanjševanje proizvodnih stroškov in avtomatizacija proizvodnih procesov.
 • Povečanje gospodarnosti podjetja s povečevanjem dodane vrednosti na zaposlenega.
 • Izobraževanje zaposlenih, socialna varnost zaposlenih, zaposlovanje novih strokovnih kadrov.
 • Skrb za okolje in proizvodnjo varnih izdelkov.

Osnovni cilj, temelječ na viziji podjetja, bomo dosegli le s popolnim sodelovanjem vseh zaposlenih, ki bodo ustrezno motivirani in izobraženi.

Prizadevamo si:

 • Biti hitri in inovativni pri razvoju novih proizvodov.
 • Usposabljati, izobraževati in motivirati zaposlene za potrebe podjetja.
 • Dvigniti produktivnosti z boljšo organizacijo dela ob upoštevanju kakovosti.
 • Obvladovati in zniževati proizvodne stroške.
 • Razvijati prodajne poti na nova področja v skladu s potrebami trga.

Zaveza k zadovoljstvu naših kupcev z našimi izdelki, storitvami in odnosi je naša osnovna obljuba in vodilo pri delu.

Poslanstvo podjetja Vivapen je v razvoju in pridobivanju novih tehnologij ter njihovi uporabi pri vsakodnevnem reševanju problemov izdelave konkurenčnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov iz umetnih mas.

Naše podjetje se zaveda nujnosti kombiniranja izdelave končnih izdelkov s hkratnim neprekinjenim vlaganjem v razvoj le-teh.

Podjetje Vivapen d.o.o. želi postati:

 • Podjetje, ki bo z ustreznimi tržnimi aktivnostmi ter s sodelovanjem visoko usposobljenih kadrov eden izmed najboljših ponudnikov pisal in pribora za pisanje.
 • Pomemben člen na področju razvoja in raziskav na svetovnem trgu.
 • Globalni partner, ki bo s sodelovanjem s podjetji iz tujine doprinesel k razvoju pisal.
 • Podjetje z dobrim in prepoznavnim imenom, usmerjeno h končnemu uporabniku.
 • Prijazno podjetje do zaposlenih ter njihovih družin.
 • Vedno sodobno informacijsko komunikacijsko podprto.
 • Okolju prijazno.

Če želimo biti uspešnejši, moramo uporabljati metode kot jih nihče drug. Biti boljši je sicer pomembno, vendar ne odločilno. Kdor želi biti boljši, hitrejši, učinkovitejši, tekmuje s številnimi konkurenti. Mi pa za naš razvoj ne potrebujemo tekme.
Imamo jasne cilje, veliko znanja in izkušenj, dober proizvodni program, sorazmerno dobro tehnološko podporo in relativno mlad, sposoben kolektiv. Določamo si svoja pravila igre – in zmagujemo.

Še enkrat bi želeli predvsem poudariti glavni točki naše strategije – to sta znanje in inovativnost. Ustvarjalnost je duša posla. Brez inovativne in inventivne ustvarjalnosti bomo imeli le prazno lupino, mi pa si želimo biti in ostati podjetje z vsebino.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

KONTAKT

Dolgo potovanje se začne s prvim korakom v pravo smer!

KONTAKTIRAJTE NAS +

Veseli bomo vašega povpraševanja.